„A gyerekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6635 SZEGVÁR,
Templom utca 2.
(63) 364-831
fmaltisk@szegvar.hu

Néptánc tagozat   

NÉPTÁNC TAGOZAT

 

Szegváron 1998 óta van lehetőség arra, hogy a néptáncot alapfokú művészetoktatás keretein belül tanulják a gyermekek.

A néptáncoktatás lehetőséget nyújt a gyermekek zenei és mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, hallásuk, ritmusérzékük, tér- és formaérzékük fejlesztésére, gazdagítására. Magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
E tanévtől kezdve a közoktatás és a művészetoktatás összekapcsolódott, így lehetőség nyílt arra, hogy az első osztályosok délelőtti órarendben is tanulják a népi játékokat és a néptánc alapjait. A magasabb évfolyamba járók továbbra is délutáni órákon vesznek részt.


A képzés szakaszai:A tanszak képzési ideje: 12 év

előképző – 2 év
alapfok – 1-6. osztály
továbbképző – 7-10. osztály

Főtárgy: népi játék, néptánc

Kötelező és választható tantárgyak: népi ének, folklórismeret, tánctörténet, kinetográfia

A tanszak minősítése: kiváló

Néptánc tanszakos növendékeink országos és nemzetközi fesztiválok, gálák rendszeres résztvevői. Számos fesztiváldíjjal, nívódíjjal, alkotói díjjal rendelkezünk.

Célkitűzések

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése.
Cél továbbá, hogy az oktató-nevelő tevékenység által a tehetséges gyermekek együttesi keretek közt a színpadi táncművészet világát is megismerjék, illetve a művészképzés felé irányítsa őket.

Ismertesse meg a tanulókkal

 • a három nagy dialektus (nyugati/dunántúli, keleti/tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit
 • a mozgásanyag variációs lehetőségeit
 • a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet
 • a társasági táncélet alkalmait
 • a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait, korszakait
 • az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét

 

Alakítsa ki a tanulókban

 • a rendszeres munka természetes igényét, a megfelelő munkafegyelmet
 • a munkájuk tudatos kontrollálását, a művészi előadásmód kivitelezését

 

Fordítson figyelmet a

 • mozgásmemória és koncentráló képesség fejlesztésére
 • a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érdeklődésre
 • az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (táncos események, tábor, táncház, játszóház stb)

A néptánc tanszakra való beiratkozás feltételei:

A tanszak mindenki számára nyitott, felvételi vizsga nincs.