„A gyerekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6635 SZEGVÁR,
Templom utca 2.
(63) 364-831
fmaltisk@szegvar.hu

Angol nyelvi vetélkedő 2015.

2015.06.05 09:43

            A Mesél Európa elnevezésű angol nyelvi vetélkedő 2015. június 1-jén került megrendezésre a Szegvári Forray Máté Általános Iskolában. 

            A feladatok az Európai Unióval kapcsolatosak voltak, melyeknek keretében tesztfeladatok, valamint a kisorsolt uniós országokkal kapcsolatos ismertetők szerepeltek. A továbbiakban egy francia mese, a Szamárbőr, angol nyelvű változatát adta elő egy meghívott csoport és ehhez kötődött az interaktív színház feladatsora, amelyet minden csapatnak teljesítenie kellett.

            A rendezvény lebonyolítása során a következőket tapasztaltuk. Jónak bizonyult a heterogén csoportok létrehozása, melyekben a különböző korosztályok dolgoztak együtt. A feladattípusok változatosak voltak, a diákok érdeklődését felkeltették, aktivitásra késztették őket. Játékosan szerezhettek ismereteket az Európai Unióról.

            Mindenekelőtt az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére szolgát ez a délután. Továbbá lehetőség nyílt a kooperáció fejlesztésére a különböző korosztályok között. A csoporton belüli feladatmegoldások folyamán az egyéni bánásmód, differenciálás is teret kapott.

            Összességében véve az előzetes célkitűzéseink megvalósultak, a visszajelzések alapján eredményes délutánt tudhatunk magunk mögött. Jó ötletnek bizonyult az előzetes kutatómunka, hiszen alaposabb tudást szereztek diákjaink az Európai Unióról, melyet a későbbiekben is hasznosítani tudnak.

            Az őszi vetélkedő keretében célszerű lenne valamilyen angol nyelvterülethez kötődő sport tevékenységet belevenni a programba.

 

                                                                                           

                                                                                          Papné Benkő Mónika

                                                                                          Rozgonyiné Szabó Mária

                                                                                          Papné Mészáros Réka

                                                                                          Vigh Nóra

__________________________________________________________

 

Mesél Európa – angol nyelvi vetélkedő forgatókönyve

 

Rendezvény ideje: 2015. június 1. 15:00

Rendezvény helye: Szegvári Forray Máté Ált. Isk. és AMI, 8. tanterem

A verseny célja: az Európai Uniós országok hagyományaival, kultúrájával való megismerkedés

 

A Donkeyskin (Szamárbőr) című francia mese angol nyelvű előadása, interaktív színház szervezése.

 

Heterogén csoportok alakítása (4-5-6-7-8. évfolyamosokból)

Szükségletek:

·         interaktív tábla, laptop

·         feladatlapok (teszt uniós országokból)

·         papír, íróeszközök

·         9 db oklevél

 

A verseny lebonyolításának módja: heterogén csapatokban (9 db 5 fős csapat)

 

Várható időtartam: 2x45 perc + 30 perc értékelés

 

 

Részletes forgatókönyv:

15:00   Bevezető, a program céljának ismertetése, az előzetes feladatok összegyűjtése (Rozgonyiné Szabó Mária)

15:10   Csapatok szervezése (Papné Benkő Mónika)

15:15   Feladatlapok kiosztása, megoldása, levezetése (Vigh Nóra)

15:45   Feladatlapok összegyűjtése, javítása (Oroszné Kosztolányi Éva) közben szünet a résztvevőknek

 

16:00   A Szamárbőr című mese előadása (Rozgonyiné Szabó Mária, Vigh Nóra)

16:10   Interaktív színház – mindegyik csoport pantomimmel előadja a látott mesét (9x4 perc) (Oroszné Kosztolányi Éva, Papné Benkő Mónika, Rozgonyiné Szabó Mária, Vigh Nóra)

16:46   Értékelés, közben 15 perc szünet a résztvevőknek

 

17:00   A vetélkedő zárása, oklevelek kiosztása (30 perc)

(Papné Benkő Mónika, Rozgonyiné Szabó Mária, Vigh Nóra)