„A gyerekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6635 SZEGVÁR,
Templom utca 2.
(63) 364-831
fmaltisk@szegvar.hu

Rólunk

Intézményünk 260 éves múltra tekint vissza. Nemrégiben vettük fel az első szegvári tanító, Forray Máté nevét, így most Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven találnak meg bennünket a nyilvántartásban. 
Intézményünk Csongrád megyében, a Szentestől 10 km-re fekvő Szegvár nagyközségben található, nagyon szép környezetben. Közel van a Tisza, a falun keresztül folyik a Kurca, a tavak közül a Kórógy-tó a falu központjában, a Lándor-tó a határban található. Mezőgazdasági jellegű település, az itt élők földműveléssel, kertészkedéssel foglalkoznak. Termálvízben gazdag a környék, ez lehetővé teszi a primőr zöldségfélék termesztését.
A nagyközség lakóinak a száma 5000 körüli, sajnos folyamatosan csökken, egyre kevesebb gyermek születik. Jelenleg 320 tanuló jár iskolánkba. 16 osztályunk van, délután a napköziben 3 csoportban tanulhatnak a diákok. Három iskolaépületben folyik a tanítás, mindegyik évtizedekkel ezelőtt épült. Legfiatalabb az Új Iskola, 2006-ban lesz 20 éves. Ide jár az alsó tagozatosok egyik része, a másik fele az Újfalusi Iskolába. A felső tagozatosok a Központi Iskolában tanulnak. Az épület U alakú, hosszú folyosója, világos, nagy termei vannak. Mindhárom épületben rengeteg a virág, szépek, ízlésesek a tantermi dekorációk. Ez az itt tanító kollégáknak, szülőknek köszönhető, akik igyekeznek otthonossá varázsolni a tanulók környezetét. A tornacsarnok 22 éves, hatalmas, a környék lakói nagy örömmel használják. Feladatunk az intézménybe járó tanulók oktatása, nevelése, a tehetségek gondozása, a lemaradók felzárkóztatása. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg a helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni.Szeretnénk olyan tanulókat nevelni, akik szeretik és védik a természetet, megbízhatóak, igényesek magukkal és másokkal szemben, gyakorlatiasak, kreatívak, kudarctűrők.

Helyi tantervünk követelményrendszerét a mindenkori törvények szerint tervezzük és dolgozzuk ki. 
Iskolánk fontosnak tartja, hogy tanulóink megfelelő tárgyi tudással hagyják el az intézményt, kialakuljanak bennük az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek. Fontos, hogy a tudás megszerzésének útja a felfedezés legyen.
A Forray Máté Általános Iskola a jövőben is meg kívánja őrizni és a lehetőségekhez mérten erősíteni a hasonló nagyságrendű települések között megszerzett jó pozícióját. Szeretnénk elérni, hogy a nálunk tanuló gyerekek tudásszintje elérje, vagy meghaladja az országos átlagot.
Szegváron egyedüli általános iskola vagyunk, ezért az itt élő gyerekek és szülők igényeit kívánjuk kielégíteni a társadalmi normáknak megfelelően. Az egyedi elvárásoknak csak a törvényi előírások keretein belül az anyagi lehetőségek figyelembevételével tudunk eleget tenni.
Továbbra is lehetőség van iskolánkban három idegen nyelv tanulására, ami a német, az angol és a francia. A sportban elért sikereinket tovább növeljük, a torna mellett nagy figyelmet fordítunk a labdajátékokra, (foci, röplabda) és a tömegsportra. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy tanulóink testileg és szellemileg is az életkoruknak megfelelő fejlettségi szinten hagyják el az iskolát.
Intézményünk személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével, ahol minden diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából.
A tanulóközpontúság felfogásunk szerint az iskola természetéből adódik, ennek az elvnek kell áthatnia a tanítási órák folyamatát és az egyéb, általunk szervezett programokat.
Működési vezérelvünk: nem tantárgyakat, hanem gyerekeket tanítunk, akik most élnek és felnőttként is ebben az országban fognak dolgozni. A szülőket a legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink közösek. A fenntartó önkormányzat bennünk mindig igaz partnerre talál, ha a község művelődéséről, kultúrájáról van szó. Őrizzük a hagyományainkat, rendezvényeinkre, szabadidős programjainkra, nyílt óráinkra szeretettel várjuk az érdeklődőket, jöjjenek el, ismerjenek meg bennünket!
Kiemelt célként kezeljük a munkatársak szakmai felkészültségét. 
Tisztában vagyunk a társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól munkatársunktól elvárjuk, hogy törekedjenek a fejlődésre és a kiválóságra.
Az EU integrációból adódó lehetőségeket (pályázatok, idegen nyelvtanulás, csereprogramok) a jövőben is ki fogjuk használni.

 

 

-

Forray Máté

Szegvár első önálló kántor-tanítója Forray Máté volt. 1745-ben került Szegvárra Gyöngyöspatáról. Tizennyolc éves korában kezdett tevékenykedni mint kántor és „oskolamester” (Ludi magistrais Rectoribus). 
1749-ben Tápéra került, 1759-ben visszahívták Szegvárra. Egyedül látta el feladatát a mindenkori plébános felügyeletével és irányításával. A kisgyermekeket és a nagyobbakat együtt tanította magyarul olvasni, írni, számolni, a Bibliát értelmezni. 
A „tudomány háza” először a templom volt, majd a kántori lakás. Később 1775 és 1776 között a Károlyi család költségén egy „triviális oskola, egészen vályogból vert, nád fedél alatt”. Az épületben egy konyha, egy „oskola ház” és a tanító egy szobája kapott helyet.„Oskola ház melyben 100, s több gyermek taníttathatnak, a konyhából nyílik. Közönséges prémes ócska fenyő deszka ajtóval … kétfelé nyíló olmos táblás üveg négy ablakkal, sima vas rostélyokkal és külső deszka táblákkal … föld kemencével, alól kikopott téglákkal fellyül deszkával padolva. Vagynak benne a gyermekek ülésére rendeltetett hosszú fenyő padok 10 annyi íróasztalokkal és egy rámás fenyő deszka tábla…” 
Az 1777. évi Canorica Visitatió a következőket írta: „A helybeli kántor Forray Máté, aki a hitvallást már régebben letette, körülbelül ötven éves, kifogástalan viseletű, megfelelő képzettségű, az énekben, szertartásokban és a tanításban kitűnően működik.” 
Forray Máté 1794-ig szolgálta az eklézsiát. 1784-től már nem egyedül látta el a kántori és tanítói teendőket. Forray Máté a kántori teendők mellett a nagyobb gyerekeket tanította. 1795-ben ment nyugdíjba, de még egy évig végezte kántori teendőit. 
Forray Máté 1807-ben halt meg, sírja a szegvári Öregfalusi Temetőben még ma is megtalálható.
 
Felhasznált irodalom: Kovács Lajos – Mesél a szegvári határ