„A gyerekeknek nagyobb szükségük van példaképre, mint bírálatra.”

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6635 SZEGVÁR,
Templom utca 2.
(63) 364-831
fmaltisk@szegvar.hu

Zene tagozat   

zene tagozat

Szintetizátor-keyboard tanszak

Bemutatkozás:

Iskolánkban a manapság ország szerte egyre népszerűbb szintetizátor-keyboard tanszakon lehet zenét tanulni. Itt lehetőség nyílik a billentyűs hangszereken való zenélés alapjainak elsajátítására, a zenélés örömének a felfedezésére, valamint a tehetségek zenei pályára irányítására.
De fontosnak tartjuk, hogy ne csak a zenei tehetségek fejlesztése, tanítása legyen a célunk, hanem a zene szeretetén, tanulásán keresztül az általános készségek fejlesztése is, ugyanis ma már tudományosan is bizonyított tény, hogy a zenetanulás nem csak a művészeti érzékenységet, fogékonyságot fejleszti, hanem jelentős hatással van az agyi folyamatokra, így a tanulásban is segítséget nyújthat. Felmérések igazolják, hogy a zenét tanuló gyermekek jobban tudnak teljesíteni iskolai tanulmányaik során.

Célkitűzések:

A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei hatások felismerésére, befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre.

Ismertesse meg a tanulókkal:

 • a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos kezelését,
 • alapozza meg a biztonságos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben,
 • adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra,
 • a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc- és jazz-zenei összefüggések logikájára,
 • ismertesse meg a főbb tánc- és jazz-zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat klasszikus zenetörténeti előzményeikkel,
 • biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagok, amely a számítógép és MIDI-berendezések zenei alkalmazási területén is használható,
 • adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék csak  a könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei műveltség bármikor komolyzenére váltható legyen.
 • a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait,
 • a hangszer-felépítési sajátosságait,

 

Alakítson ki

 • könnyed klaviatúra- és funkciókezelést,
 • önálló hangszín- és ritmuskezelést,
 • megfelelő játéktechnikai biztonságot,
 • kielégítő improvizációs készséget.

 

Fordítson figyelmet

 • a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására
 • a lapról olvasási készség fejlesztésére,
 • a tudatos zenei memorizálásra,
 • a művek zeneileg igényes kidolgozására,
 • rendszeres társas muzsikálásra.

 

A zeneiskolába való beiratkozás feltételei:

A zeneiskolába való beiratkozáskor külön felvételi meghallgatást nem tartunk. Bárkit akiben él a zene szeretete, a zene iránti fogékonyság szeretettel várunk.